Výstavba objektu komunitních bytů po seniory

datum: 30.10.2017

Předmětem stavebních prací byla novostavba bezbariérového jednopodlažního objektu komunitních bytů pro seniory, sestávajícího z celkem 10 bytů ( 2+KK), objektu komunitního sdílení umístěného uvnitř dispozice a dvou spojovacích koridorů. Byty byly navrženy i realizovány jako dřevostavba, objekt komunitního sdílení a koridory potom jako tradičně zděné. Součástí prací bylo i provedení vnitřních instalací, přičemž vytápění je realizováno jako podlahové ( zdrojem tepla je tepelné čerpadlo země – vzduch ) a napojení na venkovní technickou i dopravní infrastrukturu.

Stonava